Lời bài hát 思念/ Nhớ

Ca sĩ: Đồng Lệ Album: 啼笑姻缘/ Cười Chuyện Nhân Duyên (CD1)

男 :无言今宵上月楼 月暗添我愁
怀人心中倍思念 今夜愁上愁
女 :情浓深恩哪日酬 夜冷添我愁
悠悠深恩倍思念 不尽愁上愁
男 :自怀念朝夕怀念 重逢恨太早分手
女: 思也深朝晚思念 望能共君再聚头
男 :无言今宵上月楼 月暗添我愁
女 :悠悠深恩倍思念 不尽愁上愁

男 :自怀念朝夕怀念 重逢恨太早分手
女: 思也深朝晚思念 望能共君再聚头
男 :无言今宵上月楼 月暗添我愁
女 :悠悠深恩倍思念 不尽愁上愁

合 :相逢恨晚心苦透


Lời các ca khúc liên quan