Lời bài hát 望春风/ Đón Gió Xuân

Ca sĩ: Đồng Lệ Album: 对话·精选/ Đối Thoại.Tinh Tuyển (CD1)

谁说女人心难猜 欠个人来爱
花开当折直需摘 青春最可爱
自己卖花自己戴 爱恨多自在
只为人生不重来 何不放开怀

谁说女人心难猜 欠个人来爱
花开当折直需摘 青春最可爱
自己卖花自己戴 爱恨多自在
只为人生不重来 何不放开怀

谁说女人心难猜 欠个人来爱
花开当折直需摘 青春最可爱
自己卖花自己戴 爱恨多自在
只为人生不重来 何不放开怀
自己卖花自己戴 爱恨多自在
只为人生不重来 何不放开怀


Lời các ca khúc liên quan