Lời bài hát 太湖船/ Con Thuyền Trên Thái Hồ

Ca sĩ: Đồng Lệ Album: 梅花梦/ Mai Hoa Mộng (CD2)

山青水明幽静静 湖上飘来风一阵
啊~行啊行啊 进呀进
黄昏时候人行少 半空月影水面摇
啊~行啊行啊 进呀进

水草漫漫太湖岸 飘来阵阵芦花香
啊~行呀行啊 进呀进
水色山光迎斜阳 湖面点点是帆影
啊~行呀行啊 进呀进

山青水明幽静静 湖上飘来风一阵
啊~行啊行啊 进呀进
黄昏时候人行少 半空月影水面摇
啊~行啊行啊 进呀进


Lời các ca khúc liên quan