Lời bài hát 问世间情为何物?/ Hỏi Thế Gian Tình Yêu Là Gì?

Ca sĩ: Đồng Lệ Album: 枉凝眉/ Uổng Ngưng My (CD2)

红尘自有痴情者
莫笑痴情太痴狂
若非一番寒澈骨
那得梅花扑鼻香
问世间情为何物
只教人生死相许
看人间多少故事
最消魂梅花三弄
(白:)
“梅花一弄 断人肠”
“梅花二弄 费思量”
“梅花三弄 风波起”
“云烟深处 水茫茫”
红尘自有痴情者
莫笑痴情太痴狂
若非一番寒澈骨
那得梅花扑鼻香
问世间情为何物
只教人生死相许
看人间多少故事
最消魂梅花三弄
问世间情为何物
只教人生死相许
看人间多少故事
最消魂梅花三弄


Lời các ca khúc liên quan