Lời bài hát 春光美/ Cảnh Xuân Đẹp

Ca sĩ: Đồng Lệ Album: 对话X.童丽与古筝的邂逅/ Đồng Lệ Và Đàn Tranh Tình Cờ Gặp Gỡ (CD2)

我们在回忆 说着那冬天
在冬天的山巅 露出春的生机
我们的故事 说着那春天
在春天的好时光 留在我们心里
我们慢慢说 有一种神奇
啊 这就是春天的美丽

我们在回忆 说着那冬天
在冬天的山巅 露出春的生机
我们的故事 说着那春天
在春天的好时光 留在我们心里
一片一片请 有一种欢喜
啊 这就是春天的美丽


Lời các ca khúc liên quan