Lời bài hát Thủy Hử

Ca sĩ: Hoa Đào Chấn Phong
Huynh đệ ......một........h ai.........ba... ..bốn....... năm. huynh đệ là ......mười....... .trăm........nghìn ........vạn

Huynh đệ tương phùng , 3 chén rựu
Huynh đệ luận đao , 2 chén trà
Huynh đệ hợp duyên , tình 4 bể
Huynh đệ tỏ lòng , chuyện 5 xe
Huynh đệ thương nhớ , 3 canh mộng
Huynh đệ bồi hồi , nữa trời sao
Huynh đệ kiếp này , mang 2 họ
Huynh đệ kiếp sau , chung 1 mẹ
Huynh đệ hộ quốc , 3 quân dậy
Huynh đệ an dân , vạn đời ca
Huynh đệ xung trận , 1 đàn sói
Huynh đệ kéo xe , 8 thớt ngựa
Huynh đệ thủy chiến , ngàn thoi thuyền
Huynh đệ xuất ải , trăm tiếng kèn
Huynh đệ sinh ly , đôi hàng lệ
Huynh đệ tử biệt , 1 nhành hoa
Tình huynh đệ
Giữa trời đêm vạn ngàn sao sáng
Tình huynh đệ
Dặm hồng trần trải khắp nước Hoa
Tình huynh đệ
Trong như thứ rựu không màu
Tình huynh đệ
Rộng tựa gian nhà không vách

Lời bài hát khác bởi Hoa Đào Chấn Phong