Lời bài hát Số Nghèo

Ca sĩ: Mạnh Quỳnh Album: Số Nghèo Sáng tác: Như Phy
Tôi đã trót sinh ra trúng vào một con số
,con số xấu vô duyên khiến nhiều năm trắng tay,
học hành thì không khá chữ trã lại cho thầy,
văn chương vốn không hay, sách đèn chưa ráo mực.
nên vẫn mãi long đong vói hình hài óm yếu
tay bám biếu tương lai vô vọng như nước song
mà mọng thì như lá chết nằm dài trên cành
tay không vẫn tay không số nghèo nên vẫn nghèo
DK;
Ôm công danh đi như kẻ bụi đời
không tương lai không ngày mai
ngay giữa chợ đời đoi chân đi hoang
con đừong trước mặt về một chiều và một hướng
âm thầm mà đi
nên dẫu muốn yêu ai cũng ngại chẵng dám nói
hay nếu có yêu ai cũng chẳng ai dám yêu
tình người lại không có co nghèo thì cứ nghèo
đi dâu cũng mang theo để làm duyên với đời.......