Lời bài hát Cai luong tieng Anh - Manh Quynh

Ca sĩ: Mạnh Quỳnh
Em yêu!
Em có biết không anh thương em nhớ em nhiều lắm….
Đêm trắng thâu đêm giấc ngủ không tròn …..
Em lánh xa anh cũng do bởi kim tiền.
Anh vẫn biết anh phận nghèo tay trắng
Yêu em chỉ bằng tâm hồn và trái tim anh
Nhưng giờ biết phải làm sao
Không nhà, không việc, không tiền, không xe.
Anh đây chết sớm em ơi!
Mong em trở lại cứu giúp giùm đời anh. (^_^)

Translate:
Ho ney!
Do you know I love you and miss you so much
Night after night I can not sleep so well
You leaving me because not money
I do know I who have nothing
I just love you by my heart my soul
I don't know what to do
No car no job no money no home
I will die very soon
Honey come back you can save my life