Lời bài hát 只有只有/ Only Only

Ca sĩ: Châu Hoa Kiện
词曲 周华健刘志宏编 李庭匡
专辑 周华蕉我愿意去等
只有一截香烟只有空的火柴盒
只有一个酒杯只有空的酒瓶
只有窗外的风只有心里的雨
只有我的呼吸只有你的余温
只有只有你一个永远不懂我的你
只有只有你永远要比我倔强的你
只有只有你永远留我一个痛的你
只有只有你永远不要听我说抱歉的你