Lời bài hát bằng hữu

Ca sĩ: Châu Hoa Kiện Album: hot KM Sáng tác: no bik too
这些年一个人
zhè xiē nián yí gè rén
Những năm này, có một mình

风也过雨也走
fēng yě guò yǔ yě zǒu
Gió cũng qua, mưa vẫn lội

有过泪有过错
yǒu guò lèi yǒu guò cuò
Từng rơi lệ, từng lỗi lầm

还记得坚持什么
hái jì dé jiān chí shén me
Vẫn nhớ rằng, vẫn luôn kiên trì

真爱过才会懂
zhēn ài guò cái huì dǒng
Yêu thật lòng, mới hiểu được

会寂寞会回首
huì jì mò huì huí shǒu
Biết cô đơn, biết nhìn lại

终有梦终有你在心中
zhōng yǒu mèng zhōng yǒu nǐ zài xīn zhōng
Trong giấc mơ, luôn có bạn trong tim

朋友一生一起走
péng you yì shēng yì qǐ zǒu
Bằng hữu một đời, luôn bên nhau

那些日子不再有
nà xiē rì zi bú zài yǒu
Những ngày đó, không còn trở lại

一句话一辈子
yí jù huà yí bèi zi
Một câu nói, một đời người

一声情一杯酒
yì shēng qíng yì bēi jiǔ
Một tiếng lòng, một ly rượu

朋友不曾孤单过
péng you bù cén gū dān guò
Bằng hữu không còn hiu quạnh nữa

一声朋友你会懂
yì shēng péng you nǐ huì dǒng
Một tiếng bằng hữu, bạn phải hiểu

还有伤还有痛
hái yǒu shāng hái yǒu tòng
Vẫn còn đau, vẫn còn khổ

还要走还有我
hái yào zǒu hái yǒu wǒ
Vẫn phải đi, vẫn có tôi!...