Lời bài hát Need You Every Minute (分分钟需要你)

Ca sĩ: Lâm Tử Tường / George Lam / 林子祥 Album: Sức Mạnh Tình Thân (Moonlight Resonance) OST
分分钟需要你

在太空中兩人住
願我會喳火箭 帶你到天空去
活到一千歲 都一般心醉
有你在身邊多樂趣
共你雙雙對
地淋天崩當閒事
就算翻風雨 只需睇到你
似見陽光千萬里
有了你開心啲 D
乜都稱心滿意
鹹魚白菜也好好味
我與你永共聚
分分鐘需要你
你似是陽光空氣
扮靚啲皆因你 癲癲地皆因你
為你甘心作傻事
扮下猩猩叫 睇到乜都笑
有你在身邊多樂趣
若有朝失左你 花開都不美
願到荒島去長住
造個假的你 天天都相對
對木頭公仔做戲
好得戚好得意

Yuen ngo wui jaa fo chin daai nei dou tin hung hoi
Choi taai hung chung leung yan chuen
Wut dou yat chin tsui dou yat bun sam jui
Yau nei choi san bin do lok choi
Gung nei seung seung dui With you together as a pair
Hou dak chik hou dak yi
Dei lum tin bang dong han sin
Jau suen fan fung yue ji tsau tai dou nei
Chi gin yeung wong chin man lei
Yau liu nei hoi sam dik
Mat dou sing sam mun yi
Haam jui bak choi ya hou hou mei
Ngo yiu nei wing gung choi
Fan fan chung tsui jiu nei
Nei chi si yeung wong hung hei
Baan leng dik gaai yan nei din din dei gaai yan nei
Wai nei gam sam chok so si
Baan ha sing sing giu taai dou bak dou siu
Yau nei choi san bin do lok choi
Yuek yau jiu sat cho nei faa hoi dou bat mei
Yuen dou fong dou hui cheung jui
Chow go gaa dik nei tin tin dou seung dui
Dui muk tau gung jai chuk hei

Haam jui bak choi ya hou hou mei
Fan fan chung tsui jiu nei
Nei chi si yeung wong hung hei
Baan leng dik gaai yan nei din din dei gaai yan nei
Wai nei gam sam chok so si
Baan ha sing sing giu taai dou bak dou siu
Yau nei choi san bin do lok choi
Yuek yau jiu sat cho nei faa hoi dou bat mei
Yuen dou fong dou hui cheung jui
Chow go gaa dik nei tin tin dou seung dui
Dui muk tau gung jai chuk hei

Lời bài hát khác bởi Lâm Tử Tường / George Lam / 林子祥