Lời bài hát được hát bởi Lâm Tử Tường


Tên thật: Geogre Lam
Ngày sinh: 13/10 - Quốc gia: China
Tên : Lâm Tử Tường (Lam Chi Cheung)
Sinh ngày 13/10/1947
Từng sống ở Anh, học ở trường Dover, sang Mỹ(Oakland, California), và sau đó là quay về Hong Kong
Là một ca sĩ nổi tiếng ở Hong Kong