Lời bài hát Mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20-11

Ca sĩ: Nam Cường
khi thầy viết bảng bụi phấn rơi roi

có hạt bụi nào rơi trên bục giảng

có hạt bụi nào vương trên tóc thầy

DK

em yêu phút giây này thầy em tóc như bạc thêm , bạc thêm vì bụi phấn

cho em bài học hay

Mai sau lớn nên người làm sao có thể nào quên

ngày xưa thầy dạy dỗ khi em tuổi còn thơ.