Tên thật: Hợp Xướng
Ngày sinh: 31/12 - Quốc gia: Việt Nam
Công ty đại diện: Ca sĩ Tự Do