Lời bài hát Việt Nam Việt Nam

Ca sĩ: Hợp Xướng Album: Chung Khúc Trường Ca Mẹ Việt Nam
Việt Nam Việt Nam - Hợp Xướng

Việt Nam Việt Nam -
Chung khúc trường ca Mẹ Việt Nam của Phạm Duy
Phần hòa âm của nhạc sĩ Lê Văn Khoa
Ban hợp xướng Ngàn Khơi trình bày cùng với Festival Orchestra do nhạc sĩ Lê Văn Khoa điều khiển, 1991.

Việt Nam Việt Nam nghe từ vào đời
Việt Nam hai câu nói bên vành nôi
Việt Nam nước tôi

Việt Nam Việt Nam tên gọi là người
Việt Nam hai câu nói sau cùng khi lìa đời
Việt Nam đây miền xinh tươi
Việt Nam đem vào sông núi
Tự do công bình bác ái muôn đời

Việt Nam không đòi xương máu
Việt Nam kêu gọi thương nhau
Việt Nam đi xây đắp yên vui dài lâu
Việt Nam trên đường tương lai
Lửa thiêng soi toàn thế giới
Việt Nam ta nguyện tranh đấu cho đời

Tình yêu đây là khí giới
Tình thương đem về muôn nơi
Việt Nam đây tiếng nói đi xây tình người
Việt Nam! Việt Nam!
Việt Nam quê hương đất nước sáng ngời
Việt Nam! Việt Nam! Việt Nam muôn đời!