Lời bài hát Giấc mơ ngày xưa

Ca sĩ: Hiền Thục
Tôi vẫn đi qua những con đường quen
Bạn có nhớ đến tôi bao giờ
Từng ngày trôi qua chúng ta lại thêm cách xa
Cuộc đời có những hạnh phúc thật gần

Tôi vẫn mơ giấc mơ ngày xưa đấy thôi
Chuyện gì quên nhớ hết những nụ cười
Ngày mai đây hãy tin là thế , và khi ấy còn nhận ra nhau

Mang theo ánh nắng mang theo tiếng cười , bắt đầu từ đó ra đi tìm ước mơ
Rong chơi biết có nổi đau vô cùng , khi dừng chân mới hay ta xa lạ
Nghêu nghao câu hát , ánh trăng theo về
Nơi nào mái ấm những bạn bè thân , ôi mênh mang quá biết đâu quê nhà
Câu chuyện xưa ấy tưỡng chừng ta quên .

Tôi vẫn mơ giấc mơ ngày xưa đấy thôi
Chuyện gì quên nhớ hết những nụ cười
Ngày mai đây hãy tin là thế , và khi ấy còn nhận ra nhau

Mang theo ánh nắng mang theo tiếng cười , bắt đầu từ đó ra đi tìm ước mơ
Rong chơi biết có nổi đau vô cùng , khi dừng chân mới hay ta xa lạ
Nghêu nghao câu hát , ánh trăng theo về
Nơi nào mái ấm những bạn bè thân , ôi mênh mang quá biết đâu quê nhà
Câu chuyện xưa ấy tưỡng chừng ta quên .

Mang theo ánh nắng mang theo tiếng cười , bắt đầu từ đó ra đi tìm ước mơ
Rong chơi biết có nổi đau vô cùng , khi dừng chân mới hay ta xa lạ
Nghêu nghao câu hát , ánh trăng theo về
Nơi nào mái ấm những bạn bè thân , ôi mênh mang quá biết đâu quê nhà
Câu chuyện xưa ấy tưỡng chừng ta quên .

Tôi vẫn đi qua những con đường quen
Chuyện gì quên nhớ hết những nụ cười
Tôi vẫn mơ giấc mơ ngày xưa đấy thôi
Nằm ngắm mây lướt qua bầu trời .