Lời bài hát Gió Đánh Đò Đưa

Ca sĩ: Hiền Thục Album: Tằm Tháng Năm Sáng tác: Dân Ca Bắc Bộ
Gió đánh cành tre, gió đập cành tre chiếc thuyền anh vắng le the đợi nàng.
Gió đánh cành bàng, gió đập cành bàng dựng chèo anh hát cô nàng ấy nghe.
Gió đánh cành dưa, gió đập cành dưa em còn hờ hưng nên chưa có chồng.
Gió đánh cành hồng, gió đập cành hồng chỉ mình em biết muốn chồng hay chưa.
Gió đánh cành tre, gió đập cành tre chiếc thuyền anh vắng le the đợi nàng.
Gió đánh cành bàng, gió đập cành bàng dựng chèo em hát anh chàng ấy nghe.
Gió đánh cành dưa, gió đập cành dưa em còn hờ hững nên chưa có chồng.
Gió đánh cành hồng, gió đập cành hồng chỉ mình em biết muốn chồng hay chưa.
Gió đánh đò đưa, gió đập đò đưa mưa chiều ướt áo anh đưa em về thuyền.
Gió đánh mạn thuyền, gió đập mạn thuyền nhịp nhàng ta hát nơi miên trăm năm.
Gió đánh đò đưa, gió đập đò đưa mưa chiều ướt áo anh đưa em về thuyền
Gió đánh mạn thuyền, gió đập mạn thuyền nhịp nhàng ta hát nơi miên trăm năm.