Lời bài hát ngày xưa ý a ngày xưa

Ca sĩ: Jerry Anh
ngày xưa ngày xưa ý a ngày xưa
e chờ a dưới gốc cây sét đánh vào đầu hécsort
ngày xưa ngày xưa rất khác ngày nay
a chờ e dưới gốc cây sét đánh vào đầu
chiều nay chiều nay chiều nay ý a chiều nay
chúng mình hẹn nhau cớ sao e bỏ chạy
một hôm một hôm một hôm ý a một hôm
e găp lại a e lên faiinderho
bài hát bài hat bài hát có tên Cò Quay
chúc mừng các bạn đã nghe sắp hết bài này
bài hát bài hat bài hát đó vẫn còn đây
nhưng mà tôi hỏi bạn nghe cái lồn gì vậy
còn tiếp còn nữa còn tiếp ý a còn nữa
nhưng mà phải chờ đến khi hết cái đoạn này ( chờ nhá)
còn tiếp còn nữa còn tiếp ý a còn nữa
nhưng đành phải hẹn các bạn đến sáng ngày mai

Lời bài hát khác bởi Jerry Anh