Lời bài hát Con Đường Giêsu (có lời - Lyric)

Ca sĩ: Nhom Lua Hong
CON ĐƯỜNG GIÊ-SU

Trình bày : Lửa Hồng
Tác giả : Nhóm Lửa Hồng

Giữa cuộc đời trăm vạn nẻo đường, xin chọn con đường yêu thương. Đường yêu thương cho ta gặp nhau, cùng chung hướng đến an vui. Chấp nhận nhau dù khác biệt nhau để không còn xa lìa.
Sống gần nhau và sống vì nhau, giúp nhau qua khổ đau.

Đường mới, theo Giê-su ta đi về khắp đất trời.
Đời tươi, trong Giê-su bên nhau phục vụ vui sống.
Hạnh phúc, qua Giê-su ta yêu và được yêu mãi.
Lối yêu thương, vững đôi chân, ta bước đi mỗi ngày.

(Ai muốn lấy cả lời và nhạc bài hát này,
Liên hệ : Vũ Văn Thìn_GP Phát Diệm,
Email : [email protected] )