Lời bài hát Con Đường Giêsu

Ca sĩ: Top ca Lua Hong
Giữa cuộc đời trăm vàn nẻo đường xin trọn con đường yêu thương, đường yêu thương cho ta găp nhau cùng chung bước đến an vui, chấp nhận nhau dù khác biệt nhau để không còn xa nhiều, sống gần nhau và sống vì nhau giúp nhau qua khổ đau.
Đường mới theo giê-su ta đi về khắp đất trời, đời tươi trong giê-su bên nhau phục vụ vui sống, hạnh phúc qua giê-su ta yêu và đường yêu mới, gởi yêu thương vững đôi chân ta bước đi mỗi ngày.