Lời bài hát Baby, I Want You

Ca sĩ: Transfixion
Đây là lời việt của bài này

Tôi muốn bạn, Baby
Trở lại tất cả các bạn của cuộc đời tôi
Chỉ có bạn, nhưng squats
Hãy nhớ là chúng tôi đã có với nhau
Bốn tiếng đồng hồ, sau đó chúng ta trở lại với những ngày xuất hiện của nó năm

Đã có kết thúc
Nói rằng ngày hôm qua nói chuyện, Mao
Tôi cần bạn, Baby
Bạn thậm chí đã cố gắng để dolahseoryeo bình tỉnh
Bạn đang ở thời điểm này, nước mắt đã làm

Tôi muốn bạn, Baby trở lại
Bạn có tất cả cuộc sống của tôi
Chỉ có bạn, nhưng squats
Hãy nhớ thời gian chúng tôi bên nhau
Điều đó chúng tôi quay trở lại với những ngày xuất hiện của nó năm

Bây giờ những kỷ niệm của năm qua
Nói chuyện với nói Mao
Tôi cần bạn, Baby
Nếu bạn cố gắng dolahseoryeo geudaen không phải của bạn
Bạn thậm chí bây giờ, tôi nghĩ rằng bạn đang làm

Tôi muốn bạn, Baby trở lại
Bạn có tất cả cuộc sống của tôi, và chỉ có bạn, nhưng squats
Hãy nhớ thời gian chúng tôi bên nhau
Điều đó chúng tôi quay trở lại với những ngày xuất hiện của nó năm

Tôi là một Nanna nana Nanna nannana Nana Nanna
Nhưng tôi cần bạn, bạn đã có một hộp lớn
Tôi là một Nanna nana Nanna nannana Nana Nanna
Tôi cần bạn, Baby Come Back

Tôi muốn bạn, Baby trở lại
Bạn có tất cả cuộc sống của tôi, và chỉ có bạn, nhưng squats
Hãy nhớ là chúng tôi đã có với nhau
Bốn tiếng đồng hồ, sau đó chúng ta trở lại với những ngày xuất hiện của nó năm
Bây giờ, ở bên cạnh tôi Bạn Come Back
Bây giờ trở lại bên cạnh tôi, Chuo

Lời bài hát khác bởi Transfixion