Tên thật: TLC
Ngày sinh: 1991 - Quốc gia: United States
Công ty đại diện: Arista Records
TLC là nhóm nhạc R&B nữ của Mỹ, được thành lập năm 1991 và từng chiến thắng giải Grammy. Ban nhạc hoạt động gián đoạn từ
1991 – 2002 và từ 2008 - nay.