Lời bài hát được hát bởi Transfixion


Tên thật: Transfixion
Ngày sinh: 1985 - Quốc gia: United States