Lời bài hát Quay Về

Ca sĩ: Hùng Thanh Album: Cám Ơn Cuộc Đời

QUAY VỀ (THIÊN THẮNG)

Từ nhân duyên, cát bụi thành người. Từ nhân duyên, người về cát bụi. Sắc không, không sắc cuộc đời. Có không, không có, trò chơi vô thường. Sống là, vây mượn dựa nương. Sớm còn tối mất như sương trên cành. Từ nhân duyên, tôi em gặp lại. Từ nhân duyên, oan trái chia tay. Gặp nhau trên thế gian này, quả nhân, nhân quả, trả vây nghìn trùng. Cũng vì vọng tưởng buôn lung, tạo gây nghiệp chướng, chất chồng oan khiên , Đã bao kiếp triên miên khổ ải, đắm chìm trong bể ái, sông mê. Từ nay, giác ngộ quay về, tu tâm sửa tánh lầm mê không còn. Từ bi trí tuệ vun trồng, hành thâm phật pháp, thoát vòng tử sinh, độ mình độ cả chúng sanh, đến bờ giải thoát, quang minh muôn đời.


Lời các ca khúc liên quan