Lời bài hát được hát bởi Đàm Vĩnh Hưng

Đàm Vĩnh Hưng