Lời bài hát Lạy Phật Quan Âm

Ca sĩ: Hùng Thanh Sáng tác: Hàn Châu Album: Giấc Mơ Tự Tại

D­ưới tòa sen vàng, con quì lạy Bồ Tát Quan Âm.
Người đã cho, con niềm tin yêu giữa cuộc đời.
Quan Âm Bồ Tát, hiệu viên thông.
Mười hai nguyện lớn, rộng mênh mông.
Cứu giúp bao người, qua cơn khổ nạn, từ bi độ đời.
Quan Âm...trái tim sáng ngời, cứu người hoạn nạn qua cơn khó khăn.
Quan Âm...tay cầm bình nước, Cam Lộ. Tay cầm nhành liễu thanh nhàn, rưới khắp thế gian, tốt tươi mát mẻ mười phương thanh nhàn.

Dưới toà sen vàng, hương trầm tỏa ngát nhân gian.
Lạy Phật Quan Âm, dìu con qua bến mê đời.
Cho con được sống, đời an vui. Cho con được sống đời xinh tươi.
Quan Âm cứu khổ, Quan Âm cứu nạn đời con rạng ngời.

Nam mô đại bi Quan Thế Âm Bồ Tát.
Nam mô đại bi Quan Thế Âm Bồ Tát.
Nam mô đại bi Quan Thế Âm Bồ Tát.


Lời các ca khúc liên quan