Lời bài hát Xin Đừng Khóc Vu Qui

Ca sĩ: Đăng Anh
Đừng nhìn nhau chi mà hoen lệ bờ mi .
Tình dù chưa phai không tránh được từ ly .
Ai biết đời mai sau bao giờ ai biết đâu ngờ .
Tình hai chúng ta hẹn nào phôi pha .
Xót xa từng kĩ niệm đầy vơi .
Lòng mình bụi sáng sao bằng không người ơi.
Trăng nước còn đây em đâu rồi ngăn cách phương trời .
Hận tình khóc than trọn đời riêng mang.
Xe xe hoa đưa em lắm ngỡ ngàng