Lời bài hát Trường Sa Tổ Quốc Mẹ hiền

Ca sĩ: Dieu Hien Sáng tác: Thập Nhất
Ngày sắp mất mẹ nhắc anh không về
Trên triền đê chiều nào mẹ ngóng trông
Nhìn hướng đông mẹ hướng về đảo xa
Nơi phong ba con mẹ Trường sa.
Ngày sắp mất mẹ nhắc anh không về
Trên triền đê chiều nào mẹ ngóng trông
Nhìn hướng đông mẹ hướng về Trường sa
Con trai mẹ đi mãi không về nhà.

Mẹ đâu biết! Mẹ đâu biết! Ngày tiễn anh đi
Cũng là ngày gặp anh lần cuối
Anh đâu hay! Anh đâu hay! Ngày ấy anh đi
Cũng là lần gặp mẹ cuối cùng
Có khi nào nhớ anh mẹ khóc
Mẹ đâu ngờ anh không về nữa
Mẹ ra đi giọt lệ ngân dài.
Mẹ đâu biết! Mẹ đâu biết! Ngày tiễn anh đi
Cũng là ngày gặp anh lần cuối
Anh đâu hay! Anh đâu hay! Ngày ấy anh đi
Cũng là lần gặp mẹ cuối cùng
Anh bây giờ nằm nghe biển hát
Mẹ bây giờ về nơi xa khác
Trường sa! Tổ quốc! Mẹ hiền