Lời bài hát Những con số tình yêu

Ca sĩ: Dieu Hien Album: Ns Ý Vũ - Em học với Giêsu Sáng tác: Ý Vũ
1. Khi yêu là chia sẻ niềm vui, thì sáu chum rượu nồng cho Cana.
Khi yêu là góp phần dâng tặng, thì hai đồng xu của bà góa
Khi yêu là từ bỏ chấp nhận, thì bảy mươi lần bảy thứ tha.
Khi yêu là quyết định đổi đời, thì chia nửa gia tài như Giakêu.

ĐK: Những con số tình yêu Giêsu, hóa vô số niềm vui theo ta.
Cùng ta vui ca với Trời, cùng ta vui ca với người.

2. Khi yêu là không rời bỏ nhau, thì chớ quên một cùng trăm con chiên.
Khi yêu là sinh lời thêm nhiều, thì nhớ mười nén bạc trời ban.
Khi yêu là chẳng ngại dấn bước, thì gắng hai dặm đường bước chung.
Khi yêu là vững lòng trông cậy, thì mẻ cá được trăm năm mươi ba con.

3. Khi yêu là chung tìm đầy dư, để giúp cho ngàn người được ăn no.
Các môn đệ góp về với Thầy, năm cái bánh và hai con cá.
Khi yêu là tận cùng dâng hiến, thì Thánh Thể là số lớn nhất.
Không có tình yêu nào sánh bằng tình người dám chết cho người mình yêu.