Lời bài hát sự sống thay đồi

Ca sĩ: Lm.Nguyễn Sang
1. Sự sống này không thay đổi mà chỉ mất đi
Lúc con người nằm yên giấc ngủ
Mắt nhắm lại rồi là thấy tương lai
Trọn kiếp người nay không còn nước mắt nụ cười
Nhưng con tin rằng ngày mai trong Chúa chẳng có nổi buồn đẹp mãi niềm vui.

Sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay
Đã qua bao ngày trọn một kiếp này
Dù sống hay chết tin còn ngày mai
Sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay

2. Cuộc sống này kìa hoa nở và hoa úa phai
Nắng lên đồi thì đêm tắt thở
Mây tím giăng trời thì nắng tan đi
Cuộc sống này bao nhiêu lần đua tiễn ngậm ngùi
Nhưng con tin rằng ngày mai trong Chúa chẳng có chia lìa chẳng có hợp tan.

Sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay
Đã qua bao ngày trọn một kiếp này
Dù sống hay chết tin còn ngày mai
Sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay

3. Cuộc sống này ngày chưa đủ mà đêm đã lên
Lá thay mùa thời gian biến đổi

Một kiếp người chưa bao ngày đã tới cội nguồn
Nhưng con tin rằng ngày mai trong Chúa hạnh phúc muôn đời chẳng có thời gian

Sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay
Đã qua bao ngày trọn một kiếp này
Dù sống hay chết tin còn ngày mai
Sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay

4. Sự sống này bao nấm mồ mà không mất đi
Chúa thương tường bụi cây lá cỏ
Đâu muốn con người phải nát tan đi
Trọn kiếp này ai chưa được sự sống trọn tình
Mai sau sẽ dduojc phục sinh trong Chúa cuojc sống muôn đời cuộc sống hiển vinh.

Sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay
Đã qua bao ngày trọn một kiếp này
Dù sống hay chết tin còn ngày mai
Sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay