Lời bài hát Sự Sống Thay Đổi

Ca sĩ: Linh Mục John Nguyễn Sang Album: Ngày Trở Về
Lạy Chúa trọn đồi con đã dâng cho ngài trọn đời con bước theo chân ngài .Com muốn chúa ở đâu thì cho con ở đó để trọn đời con dâng làm hy tếđể trọn niềm vui trong chúa muôn đời.
ĐK : Nơi Ngài con đặt hy vọng ,nơi ngài con dâng xác hồn ,lạy thiên chúa đấng cứu độ con ,lạy thiên chúa đấng cứu độ con,
lạy chúa điều mà con khấn xin đêm ngày điều mà con thiết tha van nài con muốn chúa ở đâu thì cho con ở đó vì nguồn hạnh phúc con là nơi chúa vì nguồn nghỉ an trong chúa muôn đời.
ĐK:
lạy chúa ngài từ bi xót thương vô vàn ,phận âầy tôi biết bao lỗi lầm ,xin chớ chấp tội con nào ai luôn đứng vững giờ ngài gọi con xa lìa nhân thế giờ ngài gọi con ra trước nhan ngài
ĐK