Lời bài hát say you say me

Ca sĩ: Lione Richie
Say you, say me - Say it for always
That's the way it should be
Say you, say me - Say it together naturally!
I had a dream I had an awesome dream
People in the park Playing games in the dark
And what they played was a masquerade
From behind the walls of doubt
A voice was crying out!
Say you, say me - Say it for always
That's the way it should be
Say you, say me - Say it together naturally!
As we go down life's lonesome highway
Seems the hardest thing to do Is to find a friend or two
That helping hand, someone who understands
When you feel you've lost your way
You've got some one there to say - I'll show you! Ooh, ooh!
Say you, say me - Say it for always
That's the way it should be
Say you, say me - Say it together naturally!
So you think you know the answer oh, no
Well, the whole worlds got'yya dancin'
That's right I'm telling you It's time to start believin' Oh, yes!
Believe in who you are You are a shining star!
Say you, say me - Say it for always
Oh, that's the way it should be
Say you, say me - Say it together naturally!
Say it together naturally!
-------
N ó bạn nghe,nói tôi nghe
Luôn cùng nhau chuyện trò
Đó là cách nên diễn ra
Nói bạn nghe,nói tôi nghe
Cùng nhau ta hãy chuyện trò thật tự nhiên!
Tôi đã từng có một ước mơ, một ước mơ thật tuyệt vời
Mọi người trong công viên đang chơi trò chơi trong bóng tối
Và những gì họ chơi đùa là sự giả dối
Từ sau những bức tường của sự ngờ vực
Một giọng nói đang gào khóc !
Nói bạn nghe,nói tôi nghe
Cùng nhau ta hãy chuyện trò thật tự nhiên!
Khi ta thất bại cuộc đời là môt con đường cô đơn
Dường như điều khó khăn nhất là tìm thấy một hai người bạn giúp đỡ ta,
Một người nào đó hiểu ta
Khi bạn cảm thấy mình lạc lối
Bạn có một người nào đó đứng đó bảo rằng – tôi sẽ chỉ đường cho bạn! Ooh, Ohh !
Nói bạn nghe,nói tôi nghe
Luôn cùng nhau chuyện trò
Nói bạn nghe,nói tôi nghe
Cùng nhau ta hãy chuyện trò thật tự nhiên!
Thế nên bạn nghĩ rằng mình hiểu được đáp án oh không
Vì cả thế giới này khiến bạn phải nhảy múa
Đúng thế tôi đang bảo với bạn rằng đã đến lúc bắt đầu vững tin
ồ vâng !
Tin tưởng bạn là ai, bạn là một ngôi sao tỏa sáng !
Nói bạn nghe,nói tôi nghe
Luôn cùng nhau chuyện trò
Đó là cách nên diễn ra
Nói bạn nghe,nói tôi nghe
Cùng nhau ta hãy chuyện trò thật tự nhiên!

Lời bài hát khác bởi Lione Richie