Tên thật: Lionel Brockman Richie
Ngày sinh: 20/06 - Quốc gia: United States
Công ty đại diện: Motown Records
Lionel Brockman Richie (sinh ngày 20 tháng 06 năm 1949), là một ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Mỹ và nhà sản xuất ghi lại những người đã bán được  hơn 100 triệu bản.