Lời bài hát Sài Gòn Cô Tiên Năm 2000

Ca sĩ: 3 Con Mèo Album: Yêu Yêu Yêu
Mọi người vào năm ấy cùng tiến lên trong năm 2000
Sài Gòn mình khi đó sẽ hóa thân thành cô tiên
Cô tiên về ban phép cùng chúng ta ước cho mọi người
để quanh mình sẽ hết, không có ai sống trong đói nghèo
Sài Gòn cô tiên năm 2000
Sài Gòn cô tiên năm 2000

Mọi người vào năm ấy cùng tiến lên trong năm 2000
Sài Gòn mình khi đó sẽ hóa thân thành cô tiên
Cô tiên về ban phép để giúp bao trẻ em đến trường
Và xây nhà khắp chốn không có ai sống trong đói nghèo
Sài gòn cô tiên năm 2000 ...ohhh...yeahhhhh.. .
Sà gòn cô tiên năm 2000 ... năm 2000 ..

Mọi người vào năm ấy cùng tiến lên trong năm 2000
Sài Gòn mình khi đó sẽ hóa thân thành cô tiên
Cô tiên về ban phép cùng chúng ta ước cho mọi người
để quanh mình sẽ hết, không có ai sống trong đói nghèo
Sài gòn cô tiên năm 2000
Sài gòn cô tiên năm 2000

Mọi người vào năm ấy cùng tiến lên trong năm 2000
Sài Gòn mình khi đó sẽ hóa thân thành cô tiên
Cô tiên về ban phép để giúp bao trẻ em đến trường
để quanh mình sẽ hết, không có ai sống trong đói nghèo
Sài gòn cô tiên năm 2000.. năm 2000 ..
Sài gòn cô tiên năm 2000 ... ohhhh...yeahhh ..
Sài gòn cô tiên năm 2000.. năm 2000 ..
Sài gòn cô tiên năm 2000.
Sài gòn cô tiên năm 2000