Lời bài hát Sài Gòn Sài Gòn

Ca sĩ: Châu Đăng Khoa
Sài Gòn đường đông người ghê, nhộn nhịp người đi và xe,
Lòng vòng bàn chân mải mê thấy nhẹ nhàng tâm hồn mình
Thức giấc tôi yêu Sài Gòn, nhắm mắt tôi yêu Sài gòn
Muốn dang tay ôm Sài Gòn , ôm vào lòng, ôm vào lòng
Khi đi xa thấy nhớ trong lòng, bỗng như muốn quay về, muốn hét lớn.

ĐK
Tôi muốn hát lên tên Sài Gòn
Tôi muốn lắng nghe đêm Sài Gòn
Tôi muốn nói: I am Sài Gòn, you're Sài Gòn, we're Sài Gòn.
Dẫu có đi phương trời nào, vẫn nhớ Sài Gòn ngọt ngào
Muốn nói tôi yêu Sài Gòn ,yêu Sài Gòn mãi ......

Thức giấc tôi yêu Sài Gòn, nhắm mắt tôi yêu Sài Gòn
Muốn dang tay ôm Sài Gòn, ôm vào lòng, yêu nồng nàn
Khi đi xa thấy nhớ trong lòng, bỗng như muốn quay về, muốn hét lớn.

ĐK
Tôi muốn hát lên tên Sài Gòn
Tôi muốn lắng nghe đêm Sài Gòn
Tôi muốn nói: I am Sài Gòn, you're Sài Gòn, we're Sài Gòn.
Dẫu có đi phương trời nào, vẫn nhớ Sài Gòn ngọt ngào
Muốn nói tôi yêu Sài Gòn ,yêu Sài Gòn mãi ......

RAP
Sài Gòn Sài Gòn của tôi không xa xôi, không xa xôi
Sài Gòn Sài Gòn của tôi
Luôn bên cạnh tôi đấy thôi
Sài Gòn Sài Gòn của tôi không xa xôi, không xa xôi
Sài Gòn Sài Gòn của tôi
Luôn trong lòng tôi đấy thôi
Sài Gòn Sài Gòn của tôi không xa xôi, không xa xôi..

ĐK
Tôi muốn hát lên tên Sài Gòn
Tôi muốn lắng nghe đêm Sài Gòn
Tôi muốn nói: I am Sài Gòn, you're Sài Gòn, we're Sài Gòn.
Dẫu có đi phương trời nào, vẫn nhớ Sài Gòn ngọt ngào
Muốn nói tôi yêu Sài Gòn ,yêu Sài Gòn mãi ......

Tôi muốn hát lên tên Sài Gòn
Tôi muốn lắng nghe đêm Sài Gòn
Tôi muốn nói: tôi yêu Sài Gòn, you're Sài Gòn, we're Sài Gòn.
Dẫu có đi phương trời nào, vẫn nhớ Sài Gòn ngọt ngào
Muốn nói tôi yêu Sài Gòn ,yêu Sài Gòn mãi ....

Tôi muốn hát lên tên Sài Gòn
Tôi muốn lắng nghe đêm Sài Gòn
Tôi muốn nói: I am Sài Gòn, you're Sài Gòn, we're Sài Gòn.
Dẫu có đi phương trời nào, vẫn nhớ Sài Gòn ngọt ngào
Muốn nói tôi yêu Sài Gòn ,yêu Sài Gòn mãi ......

Sài Gòn đường đông người ghê, nhộn nhịp người đi và xe,
Lòng vòng bàn chân mải mê thấy nhẹ nhàng.............. .......