Lời bài hát Nổi Lửa Lên Nối Vòng Tay Lớn

Ca sĩ: Băng Giang
Nổi lửa lên nối vòng tay lớn
( Hù hu hù hu hú hù hu hu ) 2
Nổi lửa lên nối vòng tay lớn
Nổi lửa lên nối vòng tay lớn
Nổi lửa lên xua tan đêm đen
Nổi lửa lên xua tan ngăn cách
Nổi lửa lên nối vòng tay lớn
Nổi lửa lên nối vòng tay lớn
Nối anh em xa xôi lại gần