Lời bài hát H'Zen Lên Rẫy - Đồ Rê Mí 2012

Ca sĩ: Băng Giang Sáng tác: Nguyễn Cường
Đung đưa đung đưa, chiếc gùi đung đưa... H'zen lên rẫy.
Rung reng rung reng , chiếc vòng công tua ...H'zen lên rẫy.
Ô, con đường đất đỏ.
Ô, mặt trời nắng đỏ.
Bạt ngàn cao su, bạt ngàn cà phê.
Một trời âm thanh, một rừng hương say... Ban Mê lộng gió. Ban Mê
Em đi tỉa bắp, hay hái rau rừng .
Vui chi em hát...
Chi ra bru ra bru prong ...chi ra la la la la...
Chi ra bru ra bru prong ...chi ra la la la la...