Lời bài hát Giống Như Tôi

Ca sĩ: Đức Huy Album: Giống Như Tôi Sáng tác: Đức Huy
Vừa nghe rằng nàng có người yêu.
Một người yêu mới, một người thay thế tôi.
Và nghe hai người đang hạnh phúc,cặp kè sác bên nhau giống như tôi lúc đầu.
Đùa vui, nàng chỉ thích đùa vui tình yêu là nước mắt nàng không khóc cho ai.
Ngày mai khi ngày vui vừa dứt nàng ngoảnh mặt bước đi như không có chuyện gì.

ĐK:
Thật tội nghiệp người ấy,nào người đâu có hay.
Thật tội nghiệp người ấy, xem nếm mùi đắng cay.
Lại một người nữa giống như tôi, tương lai thật đen tối.
Lại một người nữa giống như tôi, lạc vào vòng mê muội.
Lại một người nữa giống như tôi, thêm một nạn nhân mới.
Một người cùng chung một số phận, giống như tôi.

Vừa nghe rằng nàng có người yêu.
Một người yêu mới, một người thay thế tôi.
Và nghe hai người đang hạnh phúc,cặp kè sác bên nhau giống như tôi lúc đầu.
Đùa vui, nàng chỉ muốn đùa vui tình yêu là nước mắt nàng không khóc cho ai.
Ngày mai khi ngày vui vừa dứt, nàng ngoảnh mặt bước đi như không có chuyện gì.

ĐK:
Nhưng dù tôi có nói, chắc gì người ấy tin.
Mà dù tôi có khuyên, lấy gì người ấy nghe.
Lại một người nữa giống như tôi, tương lai thật đen tối.
Lại một người nữa giống như tôi, lạc vào vòng mê muội.
Lại một người nữa giống như tôi, thêm một nạn nhân mới.
Một người cùng chung một số phận, không may mắn như tôi,giống như tôi.