Lời bài hát được hát bởi Kiều Duy Di / Qiao Wei Yi / 乔维怡