Lời bài hát Gift From Angel - Cassiopeia Song

Ca sĩ: C-Cass Album: SONG FOR TVXQ5!!!
Dang xin ul gye sog bo go xip go no lye lul dut go xi beo yo
Yong won hi yo gi xo mit go gi da li go ixx eo yo
Dang xin ul gye sog bo go xip go no lye lul dut go xi beo yo
Pyong saeng no le lul hae chu myeon neo mu cho gye so

You Are The Best Gift In My Life

*Tang tux han ox um ul bu myon
Gi mun I chuh a chil gye yo
No lae ha lul mo xup ul mo myon
Nae xim chang I tyi nae yo
Chon xa he gye xo bat un xye il
Xo chung han xon mol I he yo
Nae ga chang ggun haeng bok un tang xin I he yo

Xae xang he yu il han ttae yang man gum ae tang xin ul xa lang hae yo
On chae na tang xin I lang ham ggae ixx ul gae yo ( ixx ul gae yo)
Xae xang he yu il han ttae yang man gum ae tang xin ul xa lang hae yo
Dang xin ae ux um un nae ga chang ggun him I ae yo

You Are The Best Gift In My Life

*Haeng bok han da lul gul nu ggyux eo
Dang xin ae chut chae tae mu ae
Tu ta xi xun ul mu u chyo
Nol i hae gi do hal gae yo
Chon xa he gae xeo ban un chi il
Xo chung han xon ul I he yo
Ba bo gatt chi man nul ham ggae ixx eo yo

*Repeat

Ba bo gatt chi man nul ham ggae ixx eo yo

Lời bài hát khác bởi C-Cass