Tên thật: 98 Degrees
Ngày sinh: 1996 - Quốc gia: United States
Nhóm được thành lập năm 1996 và giải tán năm 2002 với các thành viên:-Jeff Timmons-Justin Jeffre-Nick Lachey-Drew Lachey