Lời bài hát Đi Chơi Show

Ca sĩ: Đá Số Tới
Cho một liều, liều thuốc pop punk

Có những ngày sao quá dài
Có những ngày sao cứ nằm xải lai
Chán không còn gì để làm
Mất thăng bằng chỉ thấy đời tối thui

Cứ đi hong biết đi đâu bây giờ
Ngó ngang tự nhiên nhìn thấy poster
Tối nay có mấy a chai chơi nhạc
Ngại gì mà hong mua vé đi

Đi chơi show
(quá dui quá)
Đi chơi show
(quá dui quá)
Divestage, twosteps

Đi chơi show
(quá dui quá)
Đi chơi show
(quá dui quá)
Divestage, twosteps

Đi chơi show
(anh em mình)
Đi chơi show
(anh em mình)
Đi chơi show
(anh em mình)
Cardio

Đi chơi show
(quá dui quá)
Đi chơi show
(quá dui quá)
Divestage, twosteps, Mosh pit tới mai

Ú quơ ớ ú quơ ớ ờ
Ú quơ ớ ú quơ ớ ờ
Đó có phải là mơ ?
(hong)
Đó có phải là thơ ?
(hong)
Đó chẳng qua là chưa bắt đầu thôi mà
(đúng òi)
Cứ chơi đi dì đâu
Hết đêm nay còn lâu
Cứ để cho mồ hôi trôi đi những điều ưu sầu

Cứ đi
Cứ đi quài
Ngó ngang
Thấy poster
Tối nay, có show
Mua vé mua vé mua vé đi
Mua vé đi mua vé đi

Đi chơi show
(quá dui quá)
Đi chơi show
(quá dui quá)
Divestage, twosteps

Đi chơi show
(quá dui quá)
Đi chơi show
(quá dui quá)
Divestage, twosteps

Đi chơi show
(anh em mình)
Đi chơi show
(anh em mình)
Đi chơi show
(anh em mình)
Cardio

Đi chơi show
(quá dui quá)
Đi chơi show
(quá dui quá)
Divestage, twosteps, Mosh pit tới mai

Sát lại gần đừng nghĩ những điều gì xa xôi
Mình được quậy ngay lúc nào
Là ngay lúc này
Chơi đi chơi đi chơi đi
Chơi cho quên ngày maiiii

Đi chơi show

Đi chơi show
Quá a dui quá a dui quá a dui
Cho một liều
Liều thuốc pop punk
ĐI CHƠI SHOW!!!

Lời bài hát khác bởi Đá Số Tới