Lời bài hát Chơi Nhà Chòi

Ca sĩ: Nhieu Nghe Si Album: Xích Đu Tiên
Gà mơ cục tác
Mỏ nhác cầm chèo
Con mèo bẻ lái
Con nhái chạy buồn
Thuồng luồng tác nước
Gà xước nấu cơm
Con chồn hái mướp
Ăn cướp dzô nhà
Kì đà cán mũi
Dế dũi lăn xăn
Thằn lằn liếm mõ
Con thỏ dzọn mâm
Con tắm bưng chén
Tìm em dzỗ tay
Con nai ngơ ngác
Ngao ngác dựt mình
Dựt mình dựt mình dựt mình
Á………………
Chúng em chơi nhà chòi
Í thiệt là vui ghê í thiệt là vui