Lời bài hát Đêm Nay Mẹ Trực Đêm

Ca sĩ: Thành Lộc
Hôm nay..mẹ trực đêm, bữa cơm chiều ăn vội.
Đèn đường chưa kịp lên, mẹ đã ra đi rồi.
Cơn mưa nặng hạt rơi, chớp bên ngoài sáng rực ngỡ..ỡ...
Con lo mẹ tới nơi hay còn đang giữa trời.

DK (hát 2 lần): Nơi bệnh viện xa xôi, mẹ đang làm gì nhỉ??
Mưa ngoài trời vẫn cứ rơi, con thương mẹ...
Vì mọi người.