Lời bài hát Dâng lên

Ca sĩ: LM. Nguyễn Sang
ÐK: Dâng lên trước thiên tòa này bánh thơm với rượu ngon. Dâng lên trót tâm hồn và trót thân xác của con.
1. Xin tiến dâng lời kinh hòa vang theo lời hoan chúc. Xin tiến dâng đời con với bao ước mơ nồng nàn. Xin Chúa luôn dủ thương và ban chan hòa ơn phúc, cho chính tâm hồn con cũng như khắp dân tộc con.
2. Xin tiến dâng tuổi xanh cùng bao khát vọng chan chứa. Dâng Chúa các bạn con cũng như những ai thân thuộc. Xin Chúa thương rộng ban hồng ân chan hòa tâm trí, săn sóc giữ gìn luôn thoát qua phút giây lầm than.
3. Xin tiến dâng từ đây ngàn muôn vất vả cay đắng, dâng Chúa bao niềm vui cũng như phút giây lao nhọc. Xin đoái thương rộng tay để ban trên đoàn dân Chúa, ơn sống theo luật riêng rắc gieo khắp nơi niềm tin.