Lời bài hát Hò Đối Đáp - Qua Cầu Gió Bay

Ca sĩ: Nhieu Nghe Si Album: Live Show Làn Sóng Xanh 2003 Phần 2
Yêu nhau cởi áo ối à cho nhau, về nhà dối rằng cha dối mẹ a..à..a..á..a, rằng a ối a qua cầu (x2), tình tình tình gió bay (x2). Yêu nhau cởi nhẫn ối a cho nhau, về nhà dối rằng cha dối mẹ a..à..a..á..a, rằng a ối a qua cầu, rằng a ối a qua cầu (x2), tình tình tình đánh rơi (x2). Yêu nhau cởi nón ối à cho nhau, về nhà dối rằng cha dối mẹ a..à..a..á..a, rằng a ối a qua cầu (x2), tình tình tình gió bay (x2).
Yêu nhau cởi áo ối à cho nhau, về nhà me hỏi, qua cầu...gió bay (x3). Yêu nhau cởi nón ối à cho nhau, về nhà mẹ hỏi, qua cầu..gió bay (x3)
Cũng tại mẹ may áo mà rộng tay...em quên cài nút...qua cầu... đánh rơi, qua cầu...gió bay (x3)
Qua cầu nho nhỏ, cái vỏ vân vân, nay anh học gần, mai anh học xa...Chứ lấy chồng từ thưở 13...đến năm 18...thiếp đã 5 con. Ra đường thiếp hãy còn son...về nhà thiếp đã...5 con mà cùng chồng, qua cầu...gió bay (x3)
Qua cầu nho nhỏ, cái vỏ vân vân, nay anh còn nhầm, mai anh nhầm to...Lấy chồng từ tuổi 13...bữa nay 18...ối giời trăm con. Ra đường cứ tưởng còn son...về nhà ấy đã.....giăm con mà cùng chồng, qua cầu...gió bay (x4)