Lời bài hát Cái Trâm Em Cài

Ca sĩ: Hợp Ca Album: Múc Ánh Trăng Vàng
Cái trâm em cài là do tình nhân em biếu đó
Chốn xa muôn trùng người yêu của em gởi về
Cái trâm em cài là muôn niềm thương nỗi nhớ
Nhớ nhớ người nhân tình thề trọn đời một lòng yêu em.

Cái trâm em cài bằng chi nào em đâu có biết
Ầy anh đã làm bằng viên, bằng viên đạn đồng
Ầy anh đã làm bằng viên đạn đồng sáng chói
Cướp - cướp nơi chiến trường làm một ngày gởi về cho em.

Điệp khúc
Ai nhớ ai, cái trâm em cài, để làm tin, tình của mình đó, trâm hỡi trâm, lòng này thầm nhớ nhớ nhớ nhớ nhớ thương tình nhân
Cái trâm em cài là do tình nhân em biếu đó
Đáng chi đâu nào 1 viên 1 viên đạn đồng
Thế sao đêm ngày ngồi mơ rồi thương với nhớ
Nhớ - nhớ người nhân tình đã thề nguyện cùng mình se duyên.