Lời bài hát Cái Trâm Em Cài

Ca sĩ: Cardin - Thùy Hương Sáng tác: Hoàng Thi Thơ
Cái Trâm Em Cài
Tác Gỉa :Hoàng Thi Thơ

Cái trâm em cài là do tình nhân em biếu đó
Chốn xa muôn trùng người yêu của em gửi về
Cái trâm em cài là muôn niềm thương nỗi nhớ
Nhớ nhớ người nhân tình
Thề trọn đời một lòng yêu em

Cái trâm em cài bằng chi nào em đâu biết
Âý anh đã làm bằng viên, bằng viên đạn đồng
Âý anh đã làm bằng viên đạn đồng sáng chói
Cướp,cướp nơi chiến trường
Làm một ngày gởi về cho em.

DK:
Ai nhớ ai , cái trâm em cài, để làm tin tình của mình đó
Trâm hỡi trâm,lòng này thầm nhớ
Nhớ, nhớ, nhớ ,nhớ, nhớ thương tình nhân.
Cái trâm em cài là do tình nhân em biếu đó
Đáng chi đâu nào một viên,một viên đạn đồng
Thế gian đêm ngày ngồi mơ rồi thương với nhớ
Nhớ,nhớ người nhân tình
Đã thề nguyền cùng mình se duyên.

Lời bài hát khác bởi Cardin - Thùy Hương