Lời bài hát Bèo Dạt Mây Trôi

Ca sĩ: Anh Thơ
Bèo dạt mây trôi, chốn xa xôi...
Anh ơi em vẫn đợi... bèo dạt...
Mây trôi, chim sa tang tính tình cá lội...
Ngậm một tin trông, hai tin đợi, ba bốn tin chờ... sao chẳng thấy anh....

Một mảnh trăng treo suốt canh thâu...
Anh ơi trăng đã ngả ngang đầu
Thương nhớ... ai, sương rơi, đêm sắp tàn... trăng tà
Cành tre đu trước ngõ, là gió la đà...
Em vẫn mong chờ, sao chẳng thấy anh....

Mòn mỏi chim bay suốt canh thâu...
Chim ơi cho nhắn gửi đôi lời
Thương nhớ... ai, sương rơi, đêm sắp tàn... trăng tà
Người đi xa có nhớ là nhớ ai ngồi trông cánh chim trời
Sao chẳng thấy anh....

Bèo dạt mây trôi, chốn xa xôi...
Anh ơi em vẫn đợi... bèo dạt...
Mây trôi, chim sa tang tính tình cá lội...
Ngậm một tin trông, hai tin đợi, ba bốn tin chờ... sao chẳng thấy anh....

Mòn mỏi chim bay suốt canh thâu...
Chim ơi cho nhắn gửi đôi lời
Thương nhớ... ai, sương rơi, đêm sắp tàn... trăng tà
Người đi xa có nhớ là nhớ ai ngồi trông cánh chim trời
Sao chẳng thấy anh.... sao chẳng thấy anh...