Lời bài hát được hát bởi Tạ Quang Thắng - Anh Khang